Magazyn dla traderów Forex

Kalkulator Forex

Dość popularnym narzędziem jest kalkulator Forex. Rejestruje ryzyko i zyski powstałe w wyniku transakcji. Korzystając z tej funkcji, przedsiębiorca będzie szybko obliczyć poziom ryzyka, jak również przewidywany zysk w przypadku stosowania Stop-straty…

Czytaj więcej