Magazyn dla traderów Forex

Posiedzenie zarządu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Stopy procentowe utrzymywały się na tym samym poziomie.

Następne posiedzenie Fed zakończyło się w oczekiwany sposób przez przeważającą większość analityków. Stopy procentowe utrzymywały się na obecnym poziomie 2 – 2,25%. Ogólna ocena Stanów Gospodarka nie zmieniła się znacznie od wrześniowego posiedzenia. W oświadczeniu odnotowuje się poprawę sytuacji na rynku pracy w kraju oraz zmniejszenie tempa wzrostu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. W tym samym […]

Czytaj więcej